Mikä on IP-osoitteen maantieteellisen sijainnin periaate?

Mitä tulee sijaintipalveluihin, useimmat ihmiset ajattelevat GPS-paikannustekniikkaa. Mutta GPS:n lisäksi on olemassa myös IP-osoitteen paikannustekniikka.

IP-osoitteen maantieteellisen paikannustekniikan tarkoituksena on arvioida isännän maantieteellinen sijainti IP-osoitteen perusteella. Perusperiaatteena on käyttää IP-laitteen isäntänimeä, rekisteröintitietoja tai aikakatkaisutietoja sen maantieteellisen sijainnin arvioimiseen. Perussääntönä on minimoida mittauskustannukset sillä edellytyksellä, että varmistetaan paikannustarkkuus sekä hyvä skaalautuvuus ja suojataan käyttäjän yksityisyyttä.

Internetissä IP-osoite on ainutlaatuinen, se on yksi sen ominaisuuksista ja säännöllisyydestä. Aivan kuten henkilöllä voi olla vain yksi laillinen henkilökortti, jokaisella Internetiin kytketyllä isännällä on yksilöllinen IP-osoite, joka on perusedellytys IP-osoitteen paikantamiselle.

IP-osoitteen paikannusperiaate on itse asiassa tekniikka, joka perustuu Whois- ja BGP-tietojen yhdistelmään, perustiedon louhintaan, verkkoaktiiviseen ja passiiviseen mittaukseen sekä polkuanalyysiin. IP-osoitteen paikannustarkkuus voi enimmäkseen saavuttaa katutason.

  • Whois-tiedot: Whois-tietokanta on välttämätön tietopalvelu nykyisessä verkkotunnusjärjestelmässä. Whois-tietojen kautta voit tiedustella maailmanlaajuisen IP-osoitteen jakoviraston rekisteröintitietoja ja tarkkoja tietoja verkkotunnuksesta, kuten: IP-käyttäjä, järjestelmänvalvojan yhteystiedot jne.;
  • BGP-tiedot: BGP on ainoa reititysprotokolla, joka käyttää TCP:tä siirtokerroksena ja jota käytetään pääasiassa verkon saavutettavuustietojen vaihtamiseen kahden autonomisen järjestelmän välillä. Verkon saavutettavuustiedot viittaavat AS-numeropolkuun määritettyyn IP-etuliitteeseen. Siksi BGP-datan avulla on mahdollista kerätä ja lajitella globaalien autonomisten järjestelmien lähettämät IP-segmentin tiedot ja tiedot organisaatiosta, johon AS kuuluu;
  • Perustiedon louhinta: perustiedot sisältävät osuuskuntien valmistajien IP- ja GPS-kartoitustiedot, yrityksen keräämät IP- ja GPS-kartoitustiedot sekä verkkopohjaiset IP- ja katutason sijaintikartat. Erilaisia algoritmeja käyttämällä saadaan lopulta estimoimaan piilotetut sijaintitiedot suuresta datamäärästä;
  • Verkon mittaus ja polkuanalyysi: tunnista kohde-IP VP (Vantage Point) -ilmaisimien kautta ja paikanna se läheiseen datapisteeseen polkuanalyysin perusteella, jotta paikannustulos voidaan saada;

IP-osoitepaikannuspalvelua on pidetty tulevaisuuden Internetin korvaamattomana peruspalveluna. Sekä verkonhallinta että verkkoturvallisuus edellyttävät IP-osoitteen geopaikannuspalvelun tukea.

📚 Kommentti

Kielet