Mikä on IP-osoite?

What is an IP address?

IP-osoite, eli Internet-protokollan osoite, on verkkoyhteyden perusta. Se on IP-protokollan tarjoama yhtenäinen osoitemuoto, joka antaa loogisen osoitteen jokaiselle Internetissä olevalle verkolle ja isännälle, näin peittäen fyysisten osoitteiden erot.

IP-osoitteet numeroidaan tietokoneille ja älypuhelimille Internetissä. Tyypillinen esimerkki on, että jokainen verkkoon kytketty laite, kuten tietokone, tarvitsee oman IP-osoitteen toimiakseen kunnolla. Voimme verrata tätä siihen, että "henkilökohtainen tietokone" on kuin "puhelin", jolloin "IP-osoite" toimii "puhelinnumeron" tavoin. Internetin reitittimet ovat kuin puhelinkeskuksen "ohjelmoitavat vaihtokytkimet".

Het concept van een IP-adres: IP-osoite on elintärkeä osa TCP/IP-viestintää (Internetin liitäntäprotokollaa), ja jokaisella verkkoon kytketyllä laitteella on oltava IP-osoite. Käytössämme olevat IPv4-IP-osoitteet ovat 32-bittisiä, ja ne koostuvat neljästä 8-bittisestä binäärinumerosta. IP-osoitteet ilmaistaan yleensä "pistellisessä desimaalimuodossa" (a.b.c.d), jossa a, b, c ja d ovat desimaalilukuja välillä 0–255. Esimerkiksi IP-osoite (100.4.5.6) edustaa 32-bittistä binäärilukua (01100100.00000100.00000101.00000110).

Yleisimmät IP-osoitteet jaetaan kahteen pääluokkaan: IPv4 ja IPv6. IPv4 käyttää 32-bittistä osoitetta, joka jakautuu neljään numero-osioon, jokaisen ollessa enintään 255. IPv6 käyttää 128-bittistä osoitetta.

Het formaat van een IP-adres: IP-osoite = Verkko-osoite + Isäntäosoite, tai IP-osoite = Verkko-osoite + Aliverkon osoite + Isäntäosoite. Yksinkertainen IP-osoite sisältää itse asiassa kaksi tärkeää tietoa: verkko-osoitteen ja isäntäosoitteen.

Esimerkkinä käytämme IPv4-osoitetta 192.168.1.100. Tässä tapauksessa osoite voidaan jakaa seuraavasti:
· Verkko-osoite: 192.168.1 (IP-osoitteen ensimmäiset kolme osaa)
· Isäntäosoite: 100 (viimeinen osa)

Kun kyseessä on aliverkottaminen, IPv4-osoitteen rakenne voi muuttua monimutkaisemmaksi. Esimerkiksi aliverkolla, jonka maski on 255.255.255.0, IPv4-osoite jaetaan näin:
· Verkko-osoite: 192.168.1 (IP-osoitteen ensimmäiset kolme osaa)
· Aliverkon osoite: 0 (määritellään aliverkon maskin avulla)
· Isäntäosoite: 100 (viimeinen osa)

Edellä mainittu on yksinkertainen esimerkki IPv4-osoitteen muodosta. Todellisissa verkoissa voi esiintyä monimutkaisempia aliverkon jaotteluja ja pitempiä IP-osoitteita. IPv6-osoitteiden esitysmuoto on erilainen, mutta perusperiaate on samankaltainen.

IP-osoitteet luokitellaan 5 ryhmään verkkotunnusten perusteella: A/B/C/D/E.

1. Luokka A: Käytetään hyvin suurissa verkoissa. Ensimmäisen 8-bittisen tavun IP-osoitteet, jotka ovat välillä 1–126, kuuluvat tähän luokkaan.
2. Luokka B: Keskikokoisten verkkojen käyttöön. Ensimmäisen 8-bittisen tavun IP-osoitteet, jotka ovat välillä 128–191, kuuluvat tähän luokkaan.
3. Luokka C: Pieniin ja keskisuuriin verkkoihin. Ensimmäisen 8-bittisen tavun IP-osoitteet, jotka ovat välillä 192–223, kuuluvat tähän luokkaan.
4. Luokka D: Multicast-viestintään, jossa ensimmäiset kolme bittiä on asetettu ykkösiksi ja neljäs nolla.
5. Luokka E: Kokeellisiin tarkoituksiin. Se muistuttaa luokkaa D, mutta sen neljäs bitti on myös asetettu ykköseksi.

📚 Kommentti

Kielet