Jäljittää Reittiä: 34.147.89.204

Jäljittää Reittiä alkaen Palvelin (172.16.5.201) että IP 34.147.89.204. Traceroute on tietokoneverkon vianmääritysohjelma, jolla näytetään reitti (polku) ja mitataan pakettien kauttakulkuviiveitä Internet-protokollan (IP) verkon kautta.

📱 Syöttö


Loading...

Mikä on traceroute?

Tracingroute on yleisesti käytetty verkkodiagnostiikkakomento tietokoneille. Linux-järjestelmässä voit käyttää traceroutea; ja Windowsissa voit käyttää tracertiä. Tällä komennolla voimme seurata paketteja isännästä ja saada tilastot näiden pakettien verkkoviiveestä, joka on arvio tiedonsiirron päättymisestä.

Mitä traceroute/tracert tekee?

Kahden isännän välisen tiedonsiirron on usein käytävä useiden välisolmujen kautta. Käyttämällä traceroute/tracert-komentoa voit seurata ja paikantaa luettelon kaikista reitittimistä, jotka kulkevat lähdeisännän ja kohdeisännän välillä. Kun olet kokeillut erilaisia hyppyjä, voit lopulta määrittää, että verkko-ongelma esiintyy yhdyskäytävässä tai isännässä.

Mitä eroa on traceroute/tracert ja ping välillä?

Sekä ping että traceroute/tracert ovat yleisiä verkko-ongelmien vianetsintäkomentoja, ja voit käyttää kumpaa tahansa. Mutta niissä on hienoisia eroja. Pingiä käytetään pääasiassa verkkolaitteiden saavutettavuuden testaamiseen. Sen sijaan traceroutea käytetään "jäljittämään" reittiä, jonka paketti kulkee saapuessaan määränpäähänsä.

Kuinka käyttää traceroute/tracert-komentoa?

  • Avaa Suorita-ikkuna painamalla Windows-näppäintä + R.
  • Kirjoita cmd ja napsauta OK avataksesi komentokehotteen.
  • Kirjoita tracert, välilyönti, sitten IP-osoite tai isäntänimi ja paina lopuksi Enter.

Mikä on tiedon ulostulon merkitys traceroute/tracert-komentoa suoritettaessa?

Otetaan zh-hans.ipshu.com esimerkkinä reitittimen jäljittämisestä Windows-järjestelmässä, saat seuraavat tiedot.

Rivi:

Ensimmäinen rivi: kuvaa komennon tarkoitusta ja luettelee kohdeisäntä/IP-osoitteen (220.170.186.73) ja enimmäishyppyjä, jotka jäljitys kulkee (30).

Seuraavat rivit: näyttää 10 hypyn tiedot (jokainen hyppy vastaa reititintä), joka on polku aloituspisteestä määränpäähän. Tämä jälki kulki näitä reittejä läpi:
LANin yhdyskäytävän osoite
Wuhan Telecom, Hubein maakunta, Kiina
Zhuzhou Telecom, Hunanin maakunta, Kiina

Viimeinen rivi: näyttää jäljitysreitin määränpään. Se on Baidu Cloud Accelerationin CDN-solmu Zhuzhoussa, Hunanin maakunnassa Kiinassa.

Sarake:

Ensimmäinen sarake: järjestysnumero ilmaisee polun hyppyjärjestyksen.

2–4 saraketta: meno-paluuaika. Se tarkoittaa aikaa, joka kestää, että paketti saavuttaa hypyn ja palaa sitten lähettäjälle. Se mitataan millisekunteina. * tarkoittaa, että paketti ei palannut odotetussa ajassa.

Viimeinen sarake: IP-osoitteet. Ne ovat sen isännän IP-osoite, johon reititin tai toimialueen nimi on sidottu.

Trace Route

Wikipedia : Traceroute(fi)

Traceroute on yleinen TCP/IP-protokollaa käyttävä työkalu, joka selvittää, mitä reittiä protokollan paketit siirtyvät määrättyyn koneeseen. Traceroute selvittää reitin lisäämällä lähettämiensä pakettien Time to Live -arvoa yksi kerrallaan, aloittaen yhdestä. Näin ensimmäinen lähetetty paketti palaa takaisin ensimmäisen reitittimen jälkeen, toinen palaa toisen reitittimen jälkeen ja niin edelleen. Lopputuloksena on luettelo koneista, jotka muodostavat kuljetun reitin. Kahden koneen siirtoväliä kutsutaan hopiksi.Traceroute-ohjelma on alun perin kotoisin BSD unix -järjestelmistä. Windows-koneilla traceroute-komennon nimi on tracert.🔗 Traceroute ( fi )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

📚 Kommentti

Kielet