Luettelo kaikista IP-osoitteista: *.*.*.* (0.*.*.* - 255.*.*.*)

Tämä on luettelo kaikista IP-osoitteista, ensimmäinen tavu on 0 - 255, seuraavia kolme tavua voidaan muuttaa (alla oleva asteriski) ilmaistuna muodossa *.*.*.* (0.0.0.0 - 255.255.255.255).

IP-osoitteet voidaan jakaa viiteen luokkaan:

  1. Luokan A IP-osoite: ensimmäinen tavu on välillä 0 - 127 (1.0.0.1 - 126.155.255.254) (127.0.0.1 on varattu osoite, jota käytetään yleensä loopback-osoitteeseen)
  2. Luokan B IP-osoite: ensimmäinen tavu on välillä 128 - 192 (128.0.0.1 ~ 191.255.255.254)
  3. Luokan C IP-osoite: ensimmäinen tavu on välillä 192 - 223 (192.0.0.1 ~ 223.255.255.254)
  4. Luokan D IP-osoite: ensimmäinen tavu on välillä 224 - 239 (224.0.0.1 ~ 239.255.255.254)
  5. Luokan E IP-osoite: ensimmäinen tavu on välillä 240 - 255 (240.0.0.1 ~ 255.255.255.254)

IPv4: all Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Sisältö:

1. Ensimmäinen IP-osoite esimerkki

IP:0 Kuvakkeen / kuvan merkitystaulukko

0.0.0.0 on varattu IP-osoite. Varattua IP-osoitetta ei käytetä Internetissä, joten kun WAN-verkkoon kytketty reititin käsittelee varattua IP-osoitetta, se vain hylkää paketin eikä reititä sitä WAN-verkkoon. Siten varatun IP-osoitteen tuottama data on eristetty lähiverkon sisällä. Lisätietoja: 0.0.0.0.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

2. Luettelo luokan A IP-osoitteista

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan A IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neliosaisessa numerossa (esimerkiksi tavu 1.tavu 2.tavu 3.tavu 4) ensimmäinen osanumero (tavu 1) on verkon numero, loput kolme osaa numerot (tavu 2.byte 3.byte 4) ovat paikallisen tietokoneen numero.

Jos IP-osoite ilmaistaan binaarina, luokan A IP-osoite koostuu 1 tavun verkkoosoitteesta ja 3 tavun isäntäosoitteesta, ja verkkoosoitteen korkeimman bitin on oltava '0'.

Luokan A IP-osoitealue: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Verkkotunnisteen pituus luokan A IP-osoitteessa on 7 bittiä ja isäntätunnisteen pituus on 24 bittiä. Luokan A verkkoosoitteiden lukumäärä on suhteellisen pieni (2 ^ 7 - 2 = 126), jota voidaan käyttää yli 160 miljoonalle isäntäkoneelle suurissa verkoissa (2 ^ 24 - 2 = 16 777 214).

Jos haluat tietää enemmän luokan A IP-osoitteiden osista, napsauta otsikkolinkkiä luokan A IP-osoitteiden luettelossa.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

3. Luettelo luokan B IP-osoitteista

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan B IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neliosaisessa numerossa (esimerkiksi tavu 1.tavu 2.tavu 3.tavu 4) kaksi ensimmäistä osanumeroa (tavu 1.tavu 2) ovat verkon numero, ja loput kaksi osanumeroa (tavu 3.tavu 4) ovat paikallisen tietokoneen numero.

Jos IP-osoite ilmaistaan binaarina, luokan B IP-osoite koostuu 2 tavun verkkoosoitteesta ja 2 tavun isäntäosoitteesta, ja verkkoosoitteen korkeimman bitin on oltava '10'.

Luokan B IP-osoitealue: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Verkkotunnisteen pituus luokan B IP-osoitteessa on 14 bittiä ja isäntätunnisteen pituus on 16 bittiä. Luokan B verkkoosoitteet soveltuvat keskisuurille verkoille (2 ^ 14 = 16384), kukin verkko voi sisältää yli 60 000 tietokonetta (2 ^ 16 - 2 = 65534).

Jos haluat tietää enemmän luokan B IP-osoitteen osista, napsauta otsikkolinkkiä luokan B IP-osoitteiden luettelossa.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

4. Luettelo luokan C IP-osoitteista

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan C IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neliosaisessa numerossa (esimerkiksi tavu 1.tavu 2.tavu 3.tavu 4) kolme ensimmäistä osanumeroa (tavu 1.tavu 2.tavu 3) ovat verkon numero, ja jäljellä oleva osanumero (tavu 4) on paikallisen tietokoneen numero.

Jos IP-osoite ilmaistaan binaarina, luokan C IP-osoite koostuu 3 tavun verkkoosoitteesta ja 1 tavun isäntäosoitteesta, ja verkkoosoitteen korkeimman bitin on oltava '110'.

Luokan C IP-osoitealue: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Verkkotunnisteen pituus luokan C IP-osoitteessa on 21 bittiä ja isäntätunnisteen pituus on 8 bittiä. Luokan C verkkoosoitteiden määrä on suuri (2 ^ 21 = 2097152). Ne soveltuvat pienimuotoisiin lähiverkkoihin, kukin verkko voi sisältää vain 254 tietokonetta (2 ^ 8 - 2 = 254).

Jos haluat tietää enemmän luokan C IP-osoitteen osista, voit napsauttaa otsikkolinkkiä luokan C IP-osoitteiden luettelossa.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

5. Luettelo luokan D IP-osoitteista

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan D osoitteen ensimmäiset 4 bittiä ovat aina 1110, asetetut ensimmäiset 3 bittiä ovat 1 tarkoittaa, että luokan D osoite alkaa 128 + 64 + 32 = 224, ja neljäs bitti on 0 tarkoittaa luokan D maksimiarvoa. osoite on 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Luokan D IP-osoitealue: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Luokan D IPv4-osoitteet eivät tee eroa verkko- ja isäntäosoitteiden välillä.

Luokan D IP-osoitteet on varattu Internet Arkkitehtuurilautakunnan (IAB) käytettäväksi monilähetysosoitteille (yksi-monelle-viestintä).

Jos haluat tietää enemmän luokan D IP-osoitteen osista, napsauta otsikkolinkkiä luokan D IP-osoitteiden luettelossa.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

6. Luettelo luokan E IP-osoitteista

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan E osoitteen 4 ensimmäistä bittiä ovat aina 1111 ja esiasetetut 4 bittiä ovat 1, mikä tarkoittaa, että luokan E osoite alkaa 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Luokan E IP-osoitealue: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

Luokan E IPv4-osoitteet eivät tee eroa verkko- ja isäntäosoitteiden välillä.

Luokan E IP-osoitteet on varattu tulevaa käyttöä varten ja niitä käytetään yleensä tutkimustarkoituksiin. Siksi Internetissä ei ole luokan E osoitetta.

Jos haluat tietää enemmän luokan E IP-osoitteen osista, napsauta otsikkolinkkiä luokan E IP-osoitteiden luettelossa.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

7. Esimerkki viimeisestä IP-osoitteesta

IP:255.255.255.255 Kuvakkeen / kuvan merkitystaulukko

255.255.255.255 on varattu IP-osoite. Varattua IP-osoitetta ei käytetä Internetissä, joten kun WAN-verkkoon kytketty reititin käsittelee varattua IP-osoitetta, se vain hylkää paketin eikä reititä sitä WAN-verkkoon. Siten varatun IP-osoitteen tuottama data on eristetty lähiverkon sisällä. Lisätietoja: 255.255.255.255.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

8. Yhteenveto

Voit nähdä, että IP-osoitteiden luokkien välillä ei ole päällekkäisyyttä.

IP-osoitteiden 5 luokkaa eroavat myös käytöstä:

  1. Luokan A IP-osoitteet valtion virastot käyttävät;
  2. Luokan B IP-osoitteet osoitetaan keskisuurille yrityksille;
  3. Luokan C IP-osoitteet voidaan osoittaa vapaasti;
  4. Luokan D IP-osoitteet käytetään ryhmälähetyksissä;
  5. Luokan E IP-osoitteet on varattu kokeilulle.

Tällä hetkellä suosittu IPv4-luokittelu on jaettu verkon ja isäntänumeron erilaisista yhdistelmistä. 32-bittisissä osoitteissa ABC-kolmen verkkotunnusluokan pituus on 8, 16, 24 ja ryhmää D käytetään ryhmälähetyksissä, luokka E on varattu. Kaikkien verkkotilalaskelmien on oltava 'miinus 2', koska vähennetään 2 varattua osoitetta: '0' tälle verkolle ja '255' lähetykselle.

ūüĒĚ Takaisin alkuun

Kielet