Isäntänimi

Isäntänimi alkaen Palvelin (172.16.5.201) varten IP 3.225.221.130. Host-nimet voivat lisätä Domain Name System (DNS) -verkkotunnuksen nimen, joka on erotettu isäntäkohtaisesta merkinnästä jaksolla (piste). Jälkimmäisessä muodossa isännänimeä kutsutaan myös verkkotunnukseksi.

📱 Syöttö

 

Tietokoneverkossa isäntänimi (arkaatisesti solmun nimi) on tarra, joka osoitetaan tietokoneverkkoon kytketylle laitteelle ja jota käytetään laitteen tunnistamiseen sähköisen viestinnän eri muodoissa, kuten esimerkiksi Internet. Isäntänimet voivat olla yksinkertaisia nimiä, jotka koostuvat yhdestä sanasta tai lauseesta, tai ne voivat olla jäsenneltyjä.

Internet-isäntänimet ovat saattaneet liittää verkkotunnuksen DNS-verkkotunnuksen nimen, erotettuna isäntäkohtaisesta tarrasta pisteellä ("piste"). Jälkimmäisessä muodossa isäntänimeä kutsutaan myös verkkotunnukseksi. Jos verkkotunnuksen nimi on määritetty täysin, mukaan lukien Internetin ylin tason verkkotunnus, isäntänimen sanotaan olevan täysin kelvollinen verkkotunnus (FQDN). Isäntänimet, jotka sisältävät DNS-verkkotunnukset, tallennetaan usein toimialueen nimijärjestelmään yhdessä niiden edustamien isäntien IP-osoitteiden kanssa isäntänimen kartoittamiseksi osoitteeksi tai käänteisprosessiksi.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Kommentti

Kielet