Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

IPv4-verkko-osoite koostuu 4 tavusta, jotka koostuvat yleens√§ nelj√§st√§ desimaalinumerosta, joista jokainen on 0‚Äď255 ja jotka on erotettu pisteill√§. Laitteiden ja verkkojen luokittelua ja hallintaa varten IP-osoitteet jaetaan my√∂s kahteen osaan: verkko-osoitteisiin ja is√§nt√§osoitteisiin.

 • ‚ÄĘ Verkko-osoite: laita eteen osoittamaan, mihin Internet-verkkoon t√§m√§ IP-osoite kuuluu;
 • ‚ÄĘ Is√§nt√§osoite: laita se taakse osoittaaksesi, mille laitteelle t√§m√§ IP-osoite kuuluu tietyss√§ verkossa.
  • Verkkotunnuksella ja is√§nt√§tunnuksella on is√§nt√§-orja-suhde.

   IP-osoitteet voidaan jakaa viiteen luokkaan, kuten A/B/C/D/E:

Luokka A IP-osoite

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan A IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neljän segmentin numerossa (esimerkiksi: tavu 1. tavu 2. tavu 3. tavu 4), ensimmäinen segmenttinumero (tavu 1) on verkon numero ja loput kolme numerosegmentit (tavu 2. tavu 3. tavu 4) ovat paikallisen tietokoneen numeroita.

Jos IP-osoite esitetään binäärimuodossa, luokan A IP-osoite koostuu 1-tavuisesta verkko-osoitteesta ja 3-tavuisesta isäntäosoitteesta, ja verkko-osoitteen korkeimman bitin on oltava '0'.

Luokan A IP-osoitealue: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Luokan A IP-osoitteessa verkkotunnuksen pituus on 7 bittiä ja isäntätunnisteen pituus 24 bittiä. Luokan A verkko-osoitteiden määrä on pieni (2^7 - 2 = 126), joihin voidaan sijoittaa yli 16 miljoonaa suurten verkkojen tietokonetta (2^24 - 2 = 16777214).

(oletusaliverkon peite: 255.0.0.0 tai 0xFF000000). Yleensä käytetään suurissa verkoissa.

Luokka B IP-osoite

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan B IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neljän segmentin numerossa (esimerkiksi: tavu 1. tavu 2. tavu 3. tavu 4) numeron kaksi ensimmäistä segmenttiä (tavu 1. tavu 2) on verkko. numero ja kaksi viimeistä numeroa (tavu 3. tavu 4) ovat paikallisen tietokoneen numeroita.

Jos IP-osoite esitetään binäärimuodossa, luokan B IP-osoite koostuu 2-tavuisesta verkko-osoitteesta ja 2-tavuisesta isäntäosoitteesta. Verkko-osoitteen korkeimman bitin on oltava '10'.

Luokan B IP-osoitealue: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Luokan B IP-osoitteilla on 14-bittinen verkkotunnus ja 16-bittinen isäntätunnus. Luokan B verkko-osoitteet sopivat keskikokoisille verkoille (2^14 = 16384), ja jokaiseen verkkoon mahtuu yli 60 000 tietokonetta (2^16 - 2 = 65534).

(oletusaliverkon peite: 255.255.0.0 tai 0xFFFF0000). Yleensä käytetään keskikokoisissa verkoissa.

Luokka C IP-osoite

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan C IP-osoite tarkoittaa: IP-osoitteen neljän segmentin numerossa (esimerkiksi: tavu 1. tavu 2. tavu 3. tavu 4) ensimmäinen kolmen segmentin numero (tavu 1. tavu 2. tavu 3) on verkon numero ja jäljelle jäävä numero (tavu 4) on paikallisen tietokoneen numero.

Jos IP-osoite esitetään binäärimuodossa, luokan C IP-osoite koostuu 3-tavuisesta verkko-osoitteesta ja 1-tavuisesta isäntäosoitteesta. Verkko-osoitteen korkeimman bitin on oltava '110'.

Luokan C IP-osoitealue: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, käytettävissä oleva IP-osoitealue: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Luokan C IP-osoitteessa verkkotunnuksen pituus on 21 bittiä ja isäntätunnisteen pituus 8 bittiä. Luokan C verkko-osoitteiden määrä on suuri (2^21 = 2097152), mikä sopii pienimuotoisiin lähiverkkoihin. Kussakin verkossa voi olla enintään 254 tietokonetta (2^8 - 2 = 254).

(oletusaliverkon peite: 255.255.255.0 tai 0xFFFFFF00). Yleensä käytetään pienissä verkoissa.

Class D IP-osoite

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan D osoitteen ensimmäiset 4 bittiä ovat aina 1110. Kolmen ensimmäisen bitin esiasetus 1:ksi tarkoittaa, että luokan D osoite alkaa arvosta 128 + 64 + 32 = 224. Neljäs bitti on 0, mikä tarkoittaa, että Luokan D osoite on 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Luokan D IP-osoitealue: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Luokan D IPv4-osoitteet eivät tee eroa verkko- ja isäntäosoitteiden välillä.

Luokan D IP-osoitteet on varattu Internet Architecture Boardin (IAB) käyttöön monilähetysosoitteille (yksi-moneen viestintä).

Class E IP-osoite

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Kuvaus IP-osoitteesta binääri-, desimaali- ja heksadesimaalimuodossa Kuvaus IP-osoiteluokista A/B/C/D/E ja verkkotunnuksesta, isäntätunnuksesta

Luokan E IP-osoitteen 4 ensimmäistä bittiä ovat aina 1111. Ensimmäisen 4 bitin esiasetus 1:ksi tarkoittaa, että luokan E osoite alkaa 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Luokan E IP-osoitealue: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

Luokan E IPv4-osoitteet eivät tee eroa verkko- ja isäntäosoitteiden välillä.

Luokan E IP-osoitteet on varattu tulevaa käyttöä varten, tyypillisesti tutkimustarkoituksiin. Joten Internetissä ei ole saatavilla E-luokan osoitteita.

Kuten näet, erityyppisten IP-osoitesegmenttien välillä ei ole päällekkäisyyttä. Viisi IP-osoiteluokkaa eroavat myös toisistaan käytön suhteen:

 • ‚ÄĘ Valtion virastot k√§ytt√§v√§t luokan A IP-osoitteita;
 • ‚ÄĘ Luokan B IP-osoitteet annetaan keskisuurille yrityksille;
 • ‚ÄĘ Luokan C IP-osoitteet voidaan m√§√§ritt√§√§ vapaasti;
 • ‚ÄĘ Luokan D IP-osoitteita k√§ytet√§√§n monil√§hetykseen;
 • ‚ÄĘ Luokan E IP-osoitteet on varattu kokeita varten.

Nykyinen suosittu IPv4-luokitus perustuu verkkonumeroiden ja isäntänumeroiden erilaisiin yhdistelmiin. 32-bittisille osoitteille verkkonumeroiden luokan A, B ja C varatut pituudet ovat 8, 16 ja 24, ja luokan D osoitetta käytetään ryhmälähetyksessä. Luokan E osoite vara.

Kaikki verkkotilalaskelmat on "vähennetty kahdella", koska kaksi varattua osoitetta vähennetään: "0" tälle verkolle ja "255" yleislähetykselle.

Jotkut erikois-IP:t:

0.0.0.0 ei voi pingata. Palvelimessa 0.0.0.0 ei ole oikea IP-osoite, se edustaa kaikkia koneen IPV4-osoitteita. Portti, joka kuuntelee 0.0.0.0:ta, on portti, joka kuuntelee kaikkia koneen IP-osoitteita.

127.0.0.1 on varattu osoite, jota käytetään yleensä takaisinkytkentäosoitteena ja joka vastaa paikallista isäntäpalvelinta tai paikallista IP-osoitetta.

255.255.255.255:tä käytetään edustamaan paikallisverkon yleislähetysosoitetta. Sitä ei voi lähettää edelleen tai välittää yhdyskäytävän kautta, vaan se lähetetään kaikille saman fyysisen verkkosegmentin isännille, joten monet ihmiset kutsuvat sitä myös "lähetykseksi".

ūüďö Kommentti

Kielet