Skannaa IP-portti

Skannaa portti alkaen Palvelin (172.16.5.201) että IP 2a06:98c0:3600::103. Satelliittisuodin on sovellus, joka on suunniteltu vastaanottamaan avoimen portin palvelin tai isäntä.

📱 Syöttö


Loading...

Odota 60 sekuntia sen jälkeen lähetä.

Tietokoneverkoissa portti on viestinnän päätepiste. Ohjelmistotasolla käyttöjärjestelmän sisällä portti on looginen rakennelma, joka tunnistaa tietyn prosessin tai verkkopalvelun tyypin. Portit tunnistetaan kullekin protokollalle ja osoiteyhdistelmälle 16-bittisillä etumerkittömillä numeroilla, jotka tunnetaan yleisesti portin numeroina. Yleisimmät porttinumeroita käyttävät protokollat ovat Transmission Control Protocol (TCP) ja User Datagram Protocol (UDP). Nmap (Network Mapper) on ilmainen ja avoimen lähdekoodin verkkoskanneri, jonka on luonut Gordon Lyon (tunnetaan myös hänen salanimellään Fjodor Vaskovich). Nmapia käytetään tietokoneverkon isäntien ja palveluiden löytämiseen lähettämällä paketteja ja analysoimalla vastauksia.

Mitä on porttiskannaus?

Porttien skannaus on verkon tiedustelutekniikka, joka on suunniteltu tunnistamaan, mitkä portit ovat avoinna tietokoneessa. Lisäksi porttiskannerit voivat myös tunnistaa tiettyjä portteja kuuntelevat sovellukset ja isännän käyttöjärjestelmän ja reagoida liikenteeseen tietyillä tavoilla. Esimerkiksi HTTP käyttää porttia 80, DNS käyttää porttia 53 ja SSH käyttää porttia 22.

Mitkä ovat portin skannauksen tulokset?

Portin skannaustulokset paljastavat verkon tai palvelimen tilan. Portin tarkistuksen tuloksia voidaan kuvata kolmessa kategoriassa: avoin portti, suljettu portti ja suodatettu portti.

Avoin portti: Avoin portti osoittaa, että kohdepalvelin tai -verkko hyväksyy aktiivisesti yhteyksiä tai datagrammeja ja on vastannut kuuntelupakettiin. Se osoittaa myös, että myös skannaukseen käytetyt palvelut (yleensä TCP tai UDP) ovat käytössä.

Suljettu portti: Suljettu portti tarkoittaa, että palvelin tai verkko vastaanotti pyynnön, mutta kyseisessä portissa ei ole "kuuntelua". Suljettu portti on edelleen käytettävissä, ja sitä voidaan käyttää osoittamaan, että isäntä on IP-osoitteessa. IT-järjestelmänvalvojien tulee edelleen valvoa suljettuja portteja, koska ne voivat muuttua avautuviksi ja mahdollisesti luoda haavoittuvuuden. Ne tulisi myös estää palomuureilla, jolloin niistä tulee "suodatettuja" portteja.

Suodatettu portti: Suodatettu portti osoittaa, että pyyntöpaketti on lähetetty, mutta isäntä ei vastannut tai kuunnellut. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että palomuuri suodattaa tai estää pyyntöpaketin. Jos paketti ei saavuta määränpäätä, hyökkääjä ei löydä lisätietoja. Suodatettu portti vastaa yleensä virheilmoituksella, kuten "Ei voida käyttää kohdetta" tai "Ei yhteyttä".

Skannaa IP-portti

Wikipedia : Portti (tietoliikenne)(fi)

Portit ovat TCP/IP-protokollan numeroituja palvelupisteitä. Portti on TCP ja UDP-protokollan yhteydenmuodostukseen liittyvä 16-bittinen numero (0–65535), jolla tunnistetaan IP-osoitteen ohella eri yhteyksiä. Näin yhdestä IP-osoitteesta voi muodostaa toiseen useita eri yhteyksiä. Palvelu kytkeytyy tyypillisesti odottamaan yhteyttä johonkin hyvin tunnettuun porttiin (well-known ports). Käyttäjät joutuvat varaamaan portin siitä koneesta, josta he ottavat yhteyttä. Tämä porttinumero on satunnainen. Asiakaspään TCP-yhteydelle arvotaan satunnainen porttinumero, johon palvelinpää lähettää paluupaketit. Satunnaiset portit ovat väliltä 1025–65535.Suurin sallittu porttinumero on 65535. Unix-tyyppisissä käyttöjärjestelmissä porttien, joiden numero on alle 1024, avaamiseen tarvitaan pääkäyttäjäoikeudet. Näitä portteja käytetään siis yleensä hyvin tunnettuina portteina ja muita portteja yhteydenottoihin ulospäin. Porttinumeron 0 käyttö on sallittu, mutta usein sillä pyydetään järjestelmää valitsemaan vapaa portti. Portit ovat yhteinen mekanismi sekä TCP- että UDP-protokollille. TCP-portti 80 ei ole sama kuin UDP-portti 80. Yleinen käytäntö on kuitenkin se, että jos TCP-portti 80 on varattu jollekin protokollalle (HTTP) niin vastaavaa UDP-porttia 80 pidetään varattuna samaan käyttötarkoitukseen, vaikkei protokolla sitä tarvitsisikaan. Esimerkki: asiakas.fi:45637 → kohde.fi:80 asiakas.fi:45637 ← kohde.fi:80🔗 Portti (tietoliikenne) ( fi )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Síťový port, Ip-port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), TCP- en UDP-poorten, Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, TCP/UDP端口列表,

Wikipedia : Nmap(en)

Nmap (Network Mapper) is a free and open-source network scanner created by Gordon Lyon (also known by his pseudonym Fyodor Vaskovich). Nmap is used to discover hosts and services on a computer network by sending packets and analyzing the responses.

Nmap provides a number of features for probing computer networks, including host discovery and service and operating system detection. These features are extensible by scripts that provide more advanced service detection, vulnerability detection, and other features. Nmap can adapt to network conditions including latency and congestion during a scan.

Nmap started as a Linux utility and was ported to other systems including Windows, macOS, and BSD. It is most popular on Linux, followed by Windows.

Features

Nmap features include:

  • Host discovery – Identifying hosts on a network. For example, listing the hosts that respond to TCP and/or ICMP requests or have a particular port open.
  • Port scanning – Enumerating the open ports on target hosts.
  • Version detection – Interrogating network services on remote devices to determine application
...🔗 Nmap ( en )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Kommentti

Kielet